2017

Creative Contracts

Identiteit / Website

Waar kan je als creatieve ondernemer terecht voor algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring of een licentieovereenkomst? 

Creative Contracts is bedacht om creatieve ondernemers meer houvast te bieden bij het ondernemerschap. immers: A verbal contract isn’t worth the paper it’s written on.

In samenwerking met Koen van der Bliek