Birense fotografie

logo

De bruids- en portretfotografe was toe aan een nieuw en professioneler beeldmerk. Het moest helder zijn dat het om fotografie ging, maar een knipoogje naar romantiek was ook op zijn plaats. De witte duif heeft zijn plek gevonden!